ICS 13.320; 35.240.99

ČSN

CLC/TS 50134-9

 

33 4594

Leden 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Poplachové systémy – Systémy přivolání pomoci –
Část 9: Komunikační protokol IP

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz