ICS 93.020

ČSN

EN ISO 22476- 6

 

72 1004

Únor 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Geotechnický průzkum a zkoušení – Terénní zkoušky –
Část 6: Zkouška samozávrtným presiometrem

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz