ICS 13.020.50

ČSN

EN ISO 14026

 

01 0926

Duben 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Environmentální značky a prohlášení – Zásady, požadavky
a směrnice pro komunikaci informací o stopách

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz