ICS 13.020.10

ČSN

EN ISO 14034

 

01 0934

Duben 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Environmentální management – Ověřování
environmentálních technologií (ETV)

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz