ICS 25.220.20

ČSN

EN ISO 2085

 

03 8650

Duben 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin – Kontrola souvislosti tenkých anodických oxidových povlaků – Zkouška síranem měďnatým

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 2085 (03 8650) z února 2011.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz