ICS 25.160.20

ČSN

EN ISO 18275

 

05 5009

Duben 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních ocelí – Klasifikace

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 18275 (05 5009) z ledna 2013.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz