ICS 91.140.30

ČSN

EN ISO 29463-3

 

12 5002

Duben 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic
ze vzduchu –
Část 3: Zkoušení plochých filtračních materiálů

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1822-3 (12 5002) z dubna 2010.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz