ICS 53.060  

ČSN

EN ISO 24134

 

26 8851

Duben 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Motorové vozíky – Další požadavky na automatické funkce vozíků

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1526+A1 (26 8851) z února 2009.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz