ICS 49.060

ČSN

EN 3660-004

 

31 1822

Duben 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory –
Část 004: Kabelový vývod typu A, přímý, netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu – Norma výrobku

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 3660-004 (31 1822) z května 2010.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz