ICS 49.060; 49.090

ČSN

EN 2591-228

 

31 1810

Duben 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Prvky elektrického a optického propojení – Zkušební metody –
Část 228: Síla vysunutí kovového ochranného kroužku

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz