ICS 93.080.30

ČSN

EN 50556
ed. 2

 

36 5601

Únor 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Systémy silniční dopravní signalizace

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2021-09-28 se nahrazuje ČSN EN 50556 (36 5601) z prosince 2011,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz