ICS 77.150.10

ČSN

EN 485-2+A1

 

42 4081

Duben 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Hliník a slitiny hliníku – Plechy, pásy a desky –
Část 2: Mechanické vlastnosti

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 485-2 (42 4081) z května 2017.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz