ICS 61.060

ČSN

EN ISO 17703

 

79 5224

Duben 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Obuv – Zkoušení vrchů – Chování při zvýšené teplotě

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13519 (79 5224) z července 2002.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz