ICS 13.340.50

ČSN

EN 13832-1

 

83 2520

Duben 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Obuv chránící před chemikáliemi –
Část 1: Terminologie a metody zkoušení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13832-1 (83 2520) z dubna 2007.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz