ICS 91.140.70

ČSN

EN 14055

 

91 4640

Duben 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-07-31 se nahrazuje ČSN EN 14055+A1 (91 4640) z května 2016,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz