ICS 19.100

ČSN

EN 12679

 

01 5029

Květen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nedestruktivní zkoušení – Určení velikosti průmyslových radionuklidů – Radiografická metoda

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12679 (01 5029) z května 2001.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz