ICS 45.100

ČSN

EN 17064

 

27 3022

Květen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy –
Prevence a boj proti požáru

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz