ICS 49.090

ČSN

EN 4641-200

 

31 1934

Květen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm –
Část 200: S volnou sekundární ochranou s průměrem vlákna 9/125 µm,
s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 0,9 mm – Norma a výrobku

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz