ICS 49.030.30

ČSN

EN 2894

 

31 3363

Květen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Samojistné dvanáctihranné matice
s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné slitiny niklu, pasivované, mazané MoS2 – Třída: 1 550 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz