ICS 77.160

ČSN

EN ISO 4022

 

42 0776

Květen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Propustné spékané kovové materiály – Stanovení propustnosti tekutin

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 4022 (42 0776) z října 2006.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz