ICS 91.100.60

ČSN

EN 14064-1
ed. 2

 

72 7235

Květen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tepelněizolační výrobky pro stavby – Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in situ –
Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-07-31 se nahrazuje ČSN EN 14064-1 (72 7235) ze září 2010,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz