ICS 91.060.50

ČSN

EN 14351-2

 

74 6075

Květen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti –
Část 2: Vnitřní dveře

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz