ICS 33.060.20; 47.020.70

ČSN

ETSI EN 300 698 V2.3.1

 

87 5069

Květen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu provozované v pásmech VHF, používané na vnitrostátních vodních cestách – Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru
a pro vlastnosti pro záchranné služby

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz