ICS 29.240.20

ČSN

EN 50341-2-20 ed. 2

 

33 3300

Červen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV –
Část 2-20: Národní normativní aspekty (NNA) pro Estonsko
(založena na EN 50341-1:2012)

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2021-11-26 se nahrazuje ČSN EN 50341-2-20 (33 3300) z října 2015,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz