ICS 47.020.70

ČSN

EN IEC 63135

 

36 7835

Červen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Automatické identifikační systémy (AIS) – Palubní zařízení SAR – Provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované
výsledky zkoušek

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz