ICS 79.080

ČSN P

CEN/TS 16818

 

49 0677

Červen 2019

 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Dynamika vlhkosti dřeva
a výrobků na bázi dřeva

 

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz