ICS 97.140

ČSN

EN 1335-2

 

91 1101

Červen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kancelářský nábytek – Kancelářské židle pracovní –
Část 2: Bezpečnostní požadavky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1335-2 (91 1101) ze září 2009
a ČSN EN 1335-3 (91 1101) ze září 2009.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz