ICS 25.160.10

ČSN

EN 1011-3

 

05 2210

Červenec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů –
Část 3: Obloukové svařování korozivzdorných ocelí

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1011-3 (05 2210) z dubna 2002.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz