ICS 25.160.40

ČSN

EN ISO 17640

 

05 1171

Červenec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem –
Techniky, třídy zkoušení a hodnocení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 17640 (05 1171) z června 2018.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz