ICS 25.160.01

ČSN

EN ISO 17279-2

 

05 6101

Červenec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Svařování – Mikro spojování vysokoteplotních supravodičů
druhé generace –
Část 2: Kvalifikace pro svářečský a zkušební personál

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz