ICS 25.040.40; 35.100.40

ČSN

EN IEC 61784-5-20

 

18 4001

Červenec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Průmyslové komunikační sítě – Profily –
Část 5-20: Instalace sběrnic pole – Instalační profily pro CPF 20

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz