ICS 45.060.01

ČSN

EN 14363+A1

 

28 0307

Červenec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Železniční aplikace – Zkoušení a simulace pro schvalování
železničních vozidel z hlediska jízdních vlastností – Jízdní chování
a stacionární zkoušky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14363 (28 0307) ze září 2017.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz