ICS 49.140

ČSN

EN 16601-00

 

31 0501

Červenec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kosmické systémy – Soubor EN 16600 –
Popis, realizace, všeobecné požadavky

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz