ICS 23.120

ČSN

EN IEC 60665

 

36 1060

Červenec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Větrací ventilátory a regulátory na střídavý proud pro domácnost
a podobné účely – Metody měření funkce

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz