ICS 77.080.20

ČSN

EN ISO 4945

 

42 0538

Červenec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ocel – Stanovení obsahu dusíku – Spektrofotometrická metoda

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 4945 (42 0538) ze září 2010.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz