ICS 75.160.20

ČSN

EN ISO 12156-1

 

65 6113

Červen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Motorová nafta – Odhad mazivosti za použití přístroje
s vysokofrekvenčním vratným pohonem (HFRR) –
Část 1: Zkušební metoda

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 12156-1 (65 6113) z října 2016.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz