ICS 71.100.99

ČSN

EN 15426

 

65 0122

Červen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Svíčky – Specifikace pro stanovení čadivosti svíček

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15426 (65 0122) z dubna 2008.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz