ICS 91.060.10

ČSN

EN 17146

 

74 6091

Červenec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stanovení pevnosti držáků výplní – Zkušební metoda a požadavky

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz