ICS 11.080.10

ČSN

EN ISO 15883-4 ed. 3

 

84 7150

Červen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Mycí dezinfekční zařízení –
Část 4: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení používajících chemické dezinfekční přípravky pro termolabilní endoskopy

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-06-30 se nahrazuje ČSN EN ISO 15883-4 ed. 2 (84 7150) z prosince 2009,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz