ICS 11.060.10; 11.100.99

ČSN

EN ISO 7405

 

85 6301

Červen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stomatologie – Hodnocení biologické snášenlivosti zdravotnických prostředků používaných ve stomatologii

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 7405 (85 6301) z července 2011.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz