ICS 11.040.10; 11.040.20

ČSN

EN ISO 80369-1

 

85 2112

Červen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví –
Část 1: Obecné požadavky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 80369-1 (85 2112) z května 2011.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz