ICS 97.195  

ČSN

EN 17114

 

96 1532

Červen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ochrana kulturního dědictví – Ochrana povrchu porézních anorganických materiálů – Technické a chemické datové listy hydrofobizačních prostředků

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz