ICS 97.220.10

ČSN

EN 15288-2

 

94 0920

Červen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plavecké bazény –
Část 2: Bezpečnostní požadavky pro provozování bazénů

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15288-2 (94 0920) z května 2012.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz