ICS 13.340.30

ČSN

EN 148-1

 

83 2281

Červen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Závity pro lícnicové části – Část 1: Připojovací oblý závit

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 148-1 (83 2281) z ledna 2000.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz