ICS 83.120

ČSN

EN 17129

 

64 0667

Červen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plastové kompozity vyztužené nekonečnými vlákny –
Jednosměrně tažené tyče – Stanovení tahových vlastností
rovnoběžně se směrem vláken

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz