ICS 11.080.20

ČSN

EN 16777

 

66 5224

Červen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška
na neporézních površích bez mechanického působení k hodnocení virucidních účinků chemických dezinfekčních přípravků používaných
v oblasti zdravotnictví – Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz