ICS 97.220.10

ČSN

EN 14836

 

73 5984

Srpen 2006

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Povrchy pro sportoviště – Vystavení syntetických
venkovních povrchů umělému stárnutí

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz