ICS 17.140.20; 95.020; 97.220.10

ČSN

EN ISO 17201-1

 

01 1690

Srpen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Akustika – Hluk střelnic –
Část 1: Určení hluku výstřelu u ústí hlavně pomocí měření

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 17201-1 (01 1690) z února 2006.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz