ICS 13.340.20

ČSN

EN ISO 4869-2

 

01 1640

Srpen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Akustika – Chrániče sluchu –
Část 2: Odhad hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 4869-2 (01 1640) z února 1996.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz