ICS 25.160.40

ČSN

EN 14728

 

05 6826

Červenec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Vady svarových spojů termoplastů – Klasifikace

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14728 (05 6826) ze září 2006.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz